Bí inár dTeannta » YouTube Logo Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo RSS icon
Baile Contaetha GaillimhGaillimh

Priontáil

Contae mór é Contae na Gaillimhe ag a bhfuil oidhreacht fhairsing agus tírdhreach álainn, bíodh Conamara san iarthar nó cladaí Loch Deirgeirt san oirthear i gceist. Tá bailte beoga suite i nGaillimh ina bhfuil pobail iontacha a chuireann cáilíocht níos fearr beatha, tréantraidisiúin spóirt chomh maith le saibhreas cultúir ar fáil trí amharclannaíocht, trí na healaíona agus trí na scannáin.

trí íomhá de Chontae na Gaillimhe

Tá gach rud i nGaillimh a bheadh de dhíth ar ghnólacht nua-aimseartha: Fórsa óg saothair ar a bhfuil ardoideachas, leorsholáthar de spás criosaithe tionsclaíoch agus tráchtála ar fud an chontae, fáil ar Leathanbhanda Snáithínbhunaithe sna príomhbhailte mar aon le seirbhísí leathanbhanda gan sreang i gceantair thuaithe.

Táimid lonnaithe gar don Atlantach Thuaidh agus do na Conairí Iompair Soir-Siar. Tá olldeisiú á dhéanamh faoi láthair ar nascacht an chontae trí infheistíochtaí mórscála i mbonneagar iarnróid, iompair bhóithre agus aeriompair agus cumarsáide a chuirfidh córais den scoth ar fáil dúinn go luath amach anseo. Sa bhreis air sin, tá forbairt á déanamh ag an IDA ar chrios réigiúnach straitéiseach i gceartlár Chontae na Gaillimhe. Is ann do thrí institiúid taighde i lár an chontae: OÉ Gaillimh, GMIT agus an Institiúid Taighde Mara.

Tá earnáil bheoga ghnó ann ar fud an chontae agus is ionad lárnach í Gaillimh le haghaidh go leor tionscail fhorásacha Éireannacha agus ilnáisiúnta, go háirithe sna hearnálacha bogearraí agus feistí leighis. Tá réimse fairsing ann de Ghníomhaireachtaí le tacú le forbairt gnó sa chontae gan aird ar a mhéid atá an gnólacht, lena n-áirítear an Bord Fiontar Contae, Fiontraíocht Éireann, IDA Éireann, Údarás na Gaeltachta chomh maith le hÚdarás Áitiúil forásach.

Agus an méid seo chomh maith le cáilíocht iontach beatha san áireamh, is fusa a thuiscint cad ina thaobh a roghnaíonn daoine Contae na Gaillimhe mar láthair gnó.

Fíricí faoi Ghaillimh

  • Daonra (2006) 231,670
  • Fás an daonra (2002-2006) 10.8%
  • Daonra faoi 25 bliain (2006) 35%
  • Cóimheas Dalta-Múinteora (2004/2005) 17


Teil: 091 509000
Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbat turscair, teastaíonn JavaScript le hé a fheiceáil
Suíomh Gréasáin: www.galwaycoco.ie